توجه توجه
کد کاربری و کلمه عبور  (
کد ملی  ) میباشد
.
لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از این قسمت نصب نمایید
شماره پشتیبانی 02188861986 و 02188490184
پس از پایان دوره برای ورود به آزمون آنلاین و ارزیابی اینجا کلیک نمایید

فراگیر گرامی لطفا روی لینک کلاس خود در تاریخ تعیین شده کلیک نمایید
 لینک ورود به وبینار آموزشی امنیت شبکه های اتوماسیون صنعتی 9و 10 آذر
http://online.irtci.com:8080/class12


لینک ورود به وبینار آموزشی نقشه خوانی تخصصي برق (گروه اول )27آبان و 9 آذر
http://online.irtci.com:8080/class14


لینک ورود به وبینار آموزشی حل مشکلات مشتریان 2و10آذر
http://online.irtci.com:8080/class15


لینک ورود به وبینار آموزشی مباحث حقوقی قراردادها ویژه ناظرین 10 و 18آذر
http://online.irtci.com:8080/class13


لینک ورود به وبینار آموزشی خبرنگاری پیشرفته 26 آبان و 10 آذر
http://online.irtci.com:8080/class11


لینک ورود به وبینار آموزشی روانشناسی بازار 20آبان و 11آذر
http://online.irtci.com:8080/class17


لینک ورود به وبینار آموزشی نقشه خوانی برق (گروه دوم ) 11 و 15 آذر
http://online.irtci.com:8080/class19


لینک ورود به وبینار آموزشی نقشه خوانی برق (گروه سوم ) 12 و 16 آذر
http://online.irtci.com:8080/class21


لینک ورود به وبینار آموزشی حقوق و تکالیف صاحبان کالا 6 و13 آذر
http://online.irtci.com:8080/class16


لینک ورود به وبینار آموزشی ترم های پرداخت در قراردادهای بازرگانی 13 و 20 آذر
http://online.irtci.com:8080/class18


لینک ورود به وبینارآموزشی رضایت مندی مشتریان 22آبان و 13 آذر
http://online.irtci.com:8080/class20


لینک ورود به وبینار آموزشی قراردادهاي کنسرسيوم 13 و 20 آذر
http://online.irtci.com:8080/class22
کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) میباشد.