توجه توجه
کد کاربری و کلمه عبور  (
کد ملی  ) میباشد
.
لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از این قسمت نصب نمایید
شماره پشتیبانی 02188861986 و 02188490184
پس از پایان دوره برای ورود به آزمون آنلاین و ارزیابی اینجا کلیک نمایید

فراگیر گرامی لطفا روی لینک کلاس خود در تاریخ تعیین شده کلیک نمایید
 لینک ورود به وبینار آموزشی مهارت های تدریس مجازی 20 و 29 دی
http://online.irtci.com:8080/class12

لینک ورود به وبینار آموزشی پذیرایی و تشریفات (گروه 2) 24دی
http://online.irtci.com:8080/class19

لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران (گروه 4) 25دی
http://online.irtci.com:8080/class20

لینک ورود به وبینار آموزشی شرایط عمومی پیمان 25 و 27 دی
http://online.irtci.com:8080/class21

لینک ورود به وبینار آموزشی قانون تجارت 25دی و 1بهمن
http://online.irtci.com:8080/class22

لینک ورود به وبینار آموزشی پذیرایی و تشریفات (گروه3) 25 دی
http://online.irtci.com:8080/class23

لینک ورود به وبینار آموزشی تغییرات جدید در فرآیند کمسیون معاملات گروه 1 25دی
http://online.irtci.com:8080/class16
 

لینک ورود به وبینار آموزشی تغییرات جدید در فرآیند کمسیون معاملات گروه 2 25دی
http://online.irtci.com:8080/class17


لینک ورود به وبینار آموزشی تغییرات جدید در فرآیند کمسیون معاملات گروه 3 25دی
http://online.irtci.com:8080/class18
کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) میباشد.