کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از این قسمت نصب نمایید )

شماره پشتیبانی  02188490184لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت موثر قراردادها 18 و 19 آذر

http://online.irtci.com:8080/class2


زمان برگزاری وبینار روز سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14 الی 17