کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از این قسمت نصب نمایید )

شماره پشتیبانی  02188490184لینک ورود به وبینار آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی 18 و 20 آذر

http://online.irtci.com:8080/class1


زمان برگزاری وبینار روز سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 14 الی 17