کد کاربری و کلمه عبور  (کد ملی ) میباشد.

( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از این قسمت نصب نمایید )

شماره پشتیبانی  02188490184
لینک ورودبه وبینارآموزشی آشنایی با پولشویی و روش های مبارزه با آن (گروه اول)

http://online.irtci.com:8080/class6

زمان برگزاری وبینار مورخ 6 اسفند
روز سه شنبه از ساعت 13 الی 15لینک ورودبه وبینارآموزشی آشنایی با پولشویی و روش های مبارزه با آن (گروه دوم)

http://online.irtci.com:8080/class7

زمان برگزاری وبینار مورخ 13 اسفند
روز سه شنبه از ساعت 13 الی 15