آدرس پستی مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران:

   ساختمان شماره یک:تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، پلاک 233 
 
  ساختمان شماره دو :تهران، میدان 7تیر، خیابان مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک 82

 شماره تماس ساختمان مرکزی 88310113 الی 19  شماره پشتیبانی وبینار آموزشی 02188490184 ,  02188861986

 شماره تماس ساختمان 
شماره دو 88322088 الی 92
 شماره تماس نمایندگی اصفهان  ۳۲۶۱۹۱۹۲  - ۰۳۱ الی ۵  |  نمابر : ۳۲۶۱۹۱۹۶- ۰۳۱ 
 شماره فاکس  88301265  

  کدپستی: 1584753111 صندوق پستی : 158153667

  پست الکترونیکی :  info@irtci.com

شماره پشتیبانی  02188490184