کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.
 

  ( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از این قسمت نصب نمایید )


لینک ورود به وبینار آموزشی شایستگی مدیران 14 و 21 آذر
http://online.irtci.com:8080/class3

ساعات برگزاری وبینار روز جمعه از ساعت 11 الی 13

لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت زمان 19آذر
http://online.irtci.com:8080/class10

زمان برگزاری وبینار روز چهارشنبه از ساعت 16 الی 18

لینک ورود به وبینار آموزشی قانون مبارزه با پولشویی(گروه دوم) 20آذر
http://online.irtci.com:8080/class4

زمان برگزاری وبینار روز پنجشنبه از ساعت 9 الی 13

لینک ورود به وبینار آموزشی آداب معاشرت 23 آذر
http://online.irtci.com:8080/class3

زمان برگزاری وبینار روز یکشنبه از ساعت 16 الی 18


 

شماره پشتیبانی  02188490184