کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از این قسمت نصب نمایید )

شماره پشتیبانی  02188490184

لینک وبینار آموزشی قوانین و مقررات تامین اجتماعی
http://online.irtci.com:8080/class7

زمان برگزاری روز دوشنبه
 10 آذر از ساعت 14 الی  18